UMiO organiseert in 2017 voor de 2e maal de UMiO Awards. Tijdens het UMiO Bodemcongres dat dit najaar in oktober plaatsvindt, worden prijzen uitgereikt voor “The Best Soil Project”.

Er zijn twee categorieën:

  • Projecten ingediend door studiebureaus (projecten met goedgekeurd BSP)
  • Projecten ingediend door aannemers/saneerders (projecten met eindverklaring)

Projecten die in aanmerking komen, hebben te maken met bodemonderzoek, bodemsanering of bodembescherming in de breedst mogelijke zin, maar met een duidelijke meerwaarde. Het is dus belangrijk dat het project voldoende ‘demonstreerbaar’ is, met andere woorden en idee of concept op zich volstaat niet. Tot slot, het project moet zich situeren op Belgische bodem, en het is niet langer dan 2 jaar geleden gestart, maar mag nog lopende zijn.

Een jury bestaande uit experten zal de volgende beoordelingscriteria hanteren:

  • maatschappelijk toegevoegde waarde
  • innovatie
  • bredere toepasbaarheid/valoriseerbaarheid
  • geïntegreerd karakter
  • samenwerking
  • duurzaamheid

Praktisch:

Indiening voor “The Best Soil Project” kan door één bedrijf of een consortium van bedrijven, onderzoeksinstellingen en/of overheid, maar er moet minstens één bedrijf  bij betrokken zijn.

Indienen gebeurt bij het UMiO-secretariaat vóór 1 oktober 2017. Er wordt een gemotiveerde projectomschrijving verwacht met aandacht voor de beoordelingscriteria.

De winnaar wordt bekendgemaakt en gehuldigd op het UMiO Bodemcongres!

Indienen via e-mail naar info@umio.be