UMiO Awards 2015

2015 is het Internationaal Bodemjaar. UMiO laat dit niet zomaar aan zich voorbijgaan. Tijdens het UMiO Bodemcongres dat dit najaar in oktober plaatsvindt in Brussel, worden voor het eerst prijzen uitgereikt voor “The Best Soil Project” en “The Best Soil Thesis”.

Projecten die in aanmerking komen, hebben te maken met bodemonderzoek, bodemsanering of bodembescherming in de breedst mogelijke zin, maar met een duidelijke meerwaarde. Het is dus belangrijk dat het project voldoende ‘demonstreerbaar’ is, met andere woorden een idee of concept op zich volstaat niet. Tot slot, het moet zich situeren op Belgische bodem, en het is niet langer dan 2 jaar geleden gestart, maar mag nog lopende zijn.

Een jury bestaande uit experten zal de volgende beoordelingscriteria hanteren:

  • innovatie
  • bredere toepasbaarheid/valoriseerbaarheid
  • geïntegreerd karakter
  • samenwerking
  • duurzaamheid

Praktisch

Indiening voor “The Best Soil Project” kan door één bedrijf of een consortium van bedrijven, onderzoeksinstellingen en/of overheid, maar er moet minstens één bedrijf bij betrokken zijn. Indiening voor “The Best Soil Thesis” kan door de schrijver(s) van de thesis.

Indienen gebeurt bij het UMiO-secretariaat vóór 1 juni 2015. Het volstaat een korte projectomschrijving van 1 pagina met aandacht voor bovenstaande beoordelingscriteria in te sturen.

Uit deze inzendingen zal per award een shortlist van 5 projecten opgesteld worden. Zij worden dan verwacht vóór 1 september 2015 een uitgebreide projectbeschrijving van max. 10 pagina’s in te dienen.

De winnaar wordt bekendgemaakt  en gehuldigd op het UMiO Bodemcongres!