VMx vzw

VMx vzw is de nieuwe naam van vzw VMC die uitgebreid wordt tot de beroepsvereniging van alle Vlaamse milieuprofessionals (interne en externe milieucoördinatoren, milieuconsultants, MER-deskundigen, ...)

www.vmx.be (link is external) (Contact: Geert Bogaert)


Go4Circle vzw

Go4Circle vzw vertegenwoordigt in België enerzijds de privaatrechtelijke bedrijven die afvalstoffen inzamelen, sorteren, behandelen, recycleren en/of verwerken en anderzijds de grondreinigingscentra.

www.go4circle.be (link is external) (Contact: Stany Vaes)

VEB vzw

VEB vzw is de beroepsvereniging van de erkende bodemdeskundigen. De VEB heeft tot doelstelling de belangen van de bodemdeskundigen te verdedigen, het verbeteren van het kwaliteitsimago en de sector te informeren en te sensibiliseren.

www.vebvzw.be (link is external) (Contact: Mark Van Straaten)

OVB vzw

OVB vzw: De Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders is een beroepsvereniging van en voor bedrijven actief in water- en bodemsanering.OVB treedt in overleg met overheidsinstanties, bodembeheerorganisaties en het bedrijfsleven.

www.bodemsaneerders.be (link is external) (Contact: Dirk Ponnet)