13:30   Onthaal
14:00   Verwelkoming door UMiO – Marjan Joris (VEB)
14:05   Bodemsanering  case De Krook  – Het begeleidende studiebureau - Steven De Clerck (Business Unit Manager, ABO)
 
14:25   Bodemsanering case De Krook - De uitvoerder van de werken - Glenn Heernaert (Algemeen Directeur, BSV)
14:45   Van slijk tot dijk: nuttig hergebruik van sediment draagt bij tot een verhoogde waterveiligheid in het Zeescheldebekken - Hans Quaeyhaegens (Projectingenieur Investeringen Waterwegen en Zeekanaal NV)
15:05   Sediment: samen van probleem naar opportuniteit - Goedele Vanacker (CIW werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie/ OVAM, afdeling Bodem beleidsmedewerker aanpak waterbodems)
15:25   Waterbodems - een internationale blik - Polite Laboyrie (Voorzitter CEDA - Central Dredging Association)
15:45   Koffiepauze
16:15   Hoe de bodemsanering versnellen, welke plaats is voor instrumenten zoals brownfieldontwikkeling en grondverzet – visie OVAM?
Ann Cuyckens (Afdelingshoofd Doelgroepgericht saneren – Bodeminformatiebeheer OVAM)

16:35

  Debat met stellingen over deze versnelling en hoe te realiseren
moderator Werner Annaert (UMiO – Go4Circle)
met Ann Cuyckens (OVAM), Marjan Joris (VEB), Dirk Ponnet (OVB), Ellen Vanassche (VOKA)
17:15   Uitreiking van de UMiO-awards ‘The Best Soil Project’  - Werner Annaert (UMiO – Go4Circle)
17:45   Afsluiting door UMiO - Dirk Ponnet (OVB)
18:00   Receptie en walking dinner
20:00   Einde