De Vlaamse Milieusector: Gezamenlijk internationaal groeien

Een project dat tot stand kwam met de steun van Flanders Investment &Trade 

Het repertorium bevat milieubedrijven en milieustudiebureaus die interesse hebben voor specifieke missies en projecten in het buitenland. Indien wenselijk kan UMiO optreden als facilitator en u in contact brengen met de betrokken FIT-vertegenwoordigers  met het oog op de creatie van samenwerkingsverbanden.