We willen bedrijven, overheden,  (bedrijfs)federaties en kennisinstellingen samenbrengen en laten netwerken rond het thema ‘Groene economie’.

We willen hen  informeren, inspireren en engageren aan de hand van goede praktijkcases rond de samenwerking tussen bedrijf en overheid. We focussen daarbij op 4 deelthema’s, water, energie/klimaat, materialen/grondstoffen en biodiversiteit/ecosysteemdiensten die we verder uitlichten aan de hand van de concrete cases.

Bekijk hier alle informatie.

Locatie: Lamot congrescentrum, Mechelen