Contactgegevens

Adres: Wellingstraat 102, 9070 Destelbergen
Telefoon: +3292102860
Contactpersoon internationale opportuniteiten: Geert Bogaert

 

Omschrijving activiteiten

BOVA ENVIRO+ is een onafhankelijk advies- en studiebureau met meer dan 20 jaar ervaring, actief in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Nederland. Met een team van een 45-tal gepassioneerde experts bieden wij een compleet en geïntegreerd dienstenpakket aan op het vlak van milieu & natuur, veiligheid, bodem, ruimtelijke ordening en energie.

Voor BOVA ENVIRO+ is een klant een partner waarmee we samen op zoek gaan naar oplossingen en antwoorden met meerwaarde. Ons advies is pragmatisch, pro-actief en op maat, ons studiewerk wetenschappelijk onderbouwd en resultaatgericht en ons specifiek opleidingsaanbod is van hoog niveau.

BOVA ENVIRO+ n.v. is erop gericht om aan onze opdrachtgevers steeds resultaten met de nodige meerwaarde te bezorgen.

 

Wenst actief te zijn in:

 • Oost-Europa: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije, Tsjechië
 • Zuid-Europa: Servië, Bosnië, Herzegovina, Kroatië, Slovenië, Spanje, Europees gedeelte van Turkije
 • Noord-Amerika (VS), Canada

 

Mijn expertise is internationaal inzetbaar op onderstaande domeinen:

 • Afvalstoffen
 • Afvalwater
 • Lucht en geur
 • Milieucommunicatie
 • Milieueffectenrapportage
 • Milieucoördinator
 • Milieureglementering
 • Reach
 • Veiligheid en preventie
 • Vergunningen
 • BBT – milieutechnieken
 • Bodem en grondwater
 • Duurzaam ondernemen
 • Energie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Hinderlijke inrichtingen
 • Kwaliteitszorg
 • Licht

 

Wenst volgende dienstverlening aan te bieden in een internationale context:

Environmental compliance/due-diligence audits, Environmental management system audits, soil investigations, transportation/import/export of waste, waste treatment recognitions, waste administration, Safety audits, Environmental and Safety training sessions.

 

Lid van:

Lid van Go4Circle, VMx en VEB